Thursday, May 3, 2007


از سراسر دنیا ، از بیش از سی کشور زنان گرد هم جمع می شوند تا برای صلح و پایان خشونت در خاورمیانه رکاب بزنند. زنان فلسطینی ، لبنانی ، امریکایی ، عراقی ، فرانسوی ، انگلیسی ، ایرانی ، آلمانی ، اردنی ، سوری ، ایتالیایی ، دانمارکی ، قبرسی ، اطریشی ، الجزایری،کانادایی آرژانتینی،استرالیایی،مصری،فنلاندی،یونانی،ایسلندی،نروژی، هلندی، آفریقای جنوبی ، اسپانیا یی، پرتغالی،ترک ، تونسی و اماراتی با باور بر این نکته که جنگ و خشونت زندگی کودکان و زنان را بیش از همه تهدید می کند و با این اعتقاد که زنان به عنوان مادران جامعه می توانند بر رفع باورهای جنگ افروزانه و خشونت طلبانه مؤثر باشند می روند تا در حرکتی نمادین ، با مردم منطقه وارد گفتگو شوند و دست در دست زنان دیگر سرود صلح را زمزمه کنند
در روزهایی که کوبیدن بر طبل جنگ سمفونی هر روزه دولت مردان شده است ، زنان ایرانی همراه دیگر خواهران خود از سراسر دنیا در این حرکت بین المللی که از هفتم آوریل ، هجدهم فروردین از کشور سوریه آغاز خواهد شد شرکت خواهند کرد.امید روزی بیاید که جهان صدای هیچ خمپاره و موشکی را نشوند، روزی که کمترین سرود بوسه باشد

1 comment:

Hedie said...

salaam. chetor mishe ke maaham hamraah beshim ba shoma???
holden3002@yahoo.com